Inloggen Social Schools

Klassenouders

Elke groep heeft een klassenouder.Deze ouders zijn een extra schakel tussen school en andere ouders. Doel van een klassenouders is het verbinden, de laagdrempeligheid voor andere ouders vergroten, een vraagbaken, en maatje voor ( nieuwe) ouders zijn bij info of bv. ouderportaal, nieuwe ouders wegwijs maken in school en vragen voor hulp bij groepsactiviteiten. De klassenouder ondesteunt de leerkracht bij het organiseren van activiteiten en uitstapjes met de klas.