Inloggen Social Schools

Kinderopvang BSO

Wij regelen de Buitenschoolse Opvang (BSO) zelf niet.
Kinderen worden vóór en na schooltijd door verschillende organisaties gebracht en gehaald. 
Schoolbestuur SPOVenray werkt nauw samen met kinderopvang 't Nest. 

Basisschool de Krokodaris is gelegen in de wijk Brukske en is onderdeel van het Multi Functioneel Centrum (MFC) Brukske. Naast de bassischool is in het gebouw het Kindcentrum met peuteropvang en dagopvang aanwezig. 

Wilt u meer informatie over de peuteropvang, kijk dan op de website:
https://www.kinderopvanghetnest.nl/kc-krokodaris-mfc-t-brukske

Er is geen BSO aanwezig in het MFC. We hebben wel contact met BSO locaties in de buurt. Zij komen de kinderen ophalen op school. Wilt u meer informatie of uw kind aanmelden voor Buitenschoolse opvang? Neem dan contact op met een van onderstaande organisaties:

BSO de Groene Wereld
Wilgenstraat 10, 5802 CP Venray 
Tel: 088 208 8395
website: https://www.spring-kinderopvang.nl/kinderopvang/buitenschoolse-opvang/venray/bso-de-groene-wereld-venray/

Ollie en CO
Oude Oostrumseweg 26, 5802 CC Venray
Tel: 0478 579 475
website: https://kdvollie.nl/

BSO Sportinstuif Venray
Leunseweg 16, 5802CH Venray
Tel: 06-19701193
Website:  https://www.sportstuif.nl/venraymhcv/