Inloggen Social Schools

Nieuwkomersgroep

Ben je net in Nederland komen wonen en beheers je daardoor de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende…… dan moet je bij ons zijn! Wij zijn een unieke klas binnen de stichting SPOVenray. Vijf dagen per week zijn wij intensief bezig om kinderen van ongeveer 7 tot en met 12 jaar de Nederlands taal te leren. De kinderen leren in een kleine groep met deskundige leerkrachten op een interactieve manier de Nederlandse taal. In de Nieuwkomersgroepen werken 2  fulltime leerkrachten, Floor Sanders en Bas de Keijzer, samen met een onderwijsassistent. Zij hebben ruimschoots ervaring met het werken met deze bijzondere doelgroep kinderen. Ze zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten, anticiperen in netwerkgroepen en Floor Sanders heeft een extra opleiding gevolgd (taalcoördinator en NT2-specialist).  

Naast taal is er in de nieuwkomersgroepen natuurlijk ook aandacht voor o.a. rekenen, sociale vaardigheden en burgerschap. Verschillende nationaliteiten zijn er te vinden binnen de klas. Daardoor leren we veel van en met elkaar. Een hele unieke klas dus. Na 1 jaar bij ons hard gewerkt te hebben stroom je door naar het reguliere basis/voortgezet onderwijs. Nieuwsgierig of wil je graag meer informatie ?….. neem gerust contact met ons op! 

Sinds maart 2022 verzorgen wij ook het onderwijs aan Oekraïense kinderen uit de regio Venray.

De aanmelding van een leerling voor de Nieuwkomersgroep op de Krokodaris is:

  • in 1e instantie een voorziening voor de scholen behorende bij SPOVenray.

  • voor kinderen vanaf 8 jaar

  • mogelijk als  broers/ zussen al op de Krokodaris ingeschreven zijn

  • mogelijk voor kinderen en scholen van buiten SPOVenray indien het leerlingenaantal in de nieuwkomsersgroep dit toelaat.