Inloggen Social Schools

Ouderraad

Sylvia de Nijs Personeelsgeleding
Avin Abbas Oudergeleding
Salwa Othman Oudergeleding
Siham Lbethioui Oudergeleding
Shaida Ismail Oudergeleding
Fatima Mohammad      Oudergeleding

 

Op school hebben wij een actieve Ouderraad (OR). Zij organiseren veel activiteiten en vieringen op school. Dit doen zij in samenwerking met leerkrachten. De ouders van de OR ondersteunen de leerkracht bij het organiseren van activiteiten en uitstapjes in de klas. De OR ouders kunnen contact opnemen met u als ouder wanneer er hulp nodig is van ouders bij een uitstapje of activiteit. 

Voor een goede vertegenwoordiging van alle groepen is het belangrijk dat uit iedere groep een ouder deelneemt aan de Ouderraad. De OR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Aan deze vergadering neemt ook de adjunct-directeur (Sylvia de Nijs) van de school deel. De vergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen en met evenveel recht van spreken zijn of haar zegje doen. De data van deze vergaderingen kunt u vinden in de schoolkalender.

Taken van de OR

Samen met iemand van het team organiseert de OR in commissievorm onderstaande activiteiten  voor de kinderen van de Krokodaris:

  • De Sinterklaasviering
  • Kerst-Winterfeest
  • De carnavalsviering
  • Koningsdag
  • Het schoolreisje
  • Suikerfeest/Bazaar
  • De wandelvierdaagse
  • Coördineren luizencontrole

Vrijwillige ouderbijdrage

Op school komen activiteiten voor waarvoor wij geen bijdrage van het Rijk ontvangen. Hierbij valt o.a. te denken aan Sinterklaas, schoolreisjes, carnaval, kamp groep 8, afscheid van het schooljaar etc. Dit zijn belangrijke zaken, die mede bepalend zijn voor een gezellige sfeer op school. Hiervoor vragen wij jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Heeft u onvoldoende financiële middelen om deze bijdrage te betalen? Dan kunt u dit kenbaar maken bij de Administratie van onze school. U kunt hiervoor bellen naar school of mailen naar i.reintjes@spovenray.nl. Het is ook mogelijk om via Social Schools contact op te nemen.