Inloggen Social Schools

Groep 7

Welkom op de pagina van groep 7

Wat leuk dat je een kijkje komt nemen bij ons in de groep. Groep 7 bestaat uit 17 kinderen, juf Sandra en juf Elke. Juf Elke werkt op maandag, dinsdag en woensdag en juf Sandra op donderdag en vrijdag. 

Bij ons in de klas vinden we het belangrijk dat iedereen zich fijn voelt. We praten veel tijdens sociale vaardigheden, spelen spelletjes en zorgen ervoor dat we onze dingen bespreekbaar maken. Wanneer iemand zich fijn voelt in de klas, kan iemand zich ook het beste ontwikkelen en leren voor zijn/haar eigen doelen. We praten veel over onze eigen doelen en maken deze wekelijks bespreekbaar/zichtbaar in de klas. We zorgen er zo voor dat we juist gaan werken aan de dingen die we nog moeilijk vinden. Ook weten we op deze manier waar iemand anders goed in is en kunnen we elkaar op dan ook goed helpen.

Dagelijks werken we aan de vakken rekenen, spelling, begrijpend lezen en taal. Bij rekenen werken we met de methode Getal en Ruimte Junior. Hierbij komen dit jaar veel onderdelen aan bod zoals breuken, procenten, kommagetallen en cijferend rekenen. Bij spelling werken we met de methode Staal, waarbij we wekelijks een nieuwe categorie oefenen, werkwoordspelling centraal staat en dagelijks dictees afgenomen worden. Bij taal komt ook deze methode kijken en werken we ongeveer vier weken aan een thema met een bepaald onderwerp. Hierbij komen er veel moeilijke woorden aan bod, waarbij we op verschillende manieren aan het leren gaan. 

Met begrijpend lezen werken we met Nieuwsbegrip. Hierbij behandelen wij steeds een actuele tekst, die wij in twee weken tijd helemaal gaan uitpluizen met verschillende werkvormen. Verder staan de vakken Estafette lezen, wereldoriëntatie, verkeer, Engels, sociale vaardigheden, gym, muziek, handvaardigheid en techniek op de planning. 

Wekelijks weer genoeg dingen om te doen en om te leren. Daarbij krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis. Op woensdag krijgen ze huiswerk om te werken aan de opdracht "nieuws van de week". Dit moeten ze de week erop op woensdag inleveren. Op vrijdag krijgen ze de opdracht "doel van de week" mee, zodat ze deze maandag mee kunnen nemen en op deze manier de week kunnen starten met een eigen doel om aan te werken. De kinderen krijgen daarnaast geregeld oefenwerk voor verkeer, topografie en wereldoriëntatie.

Verder staan er in groep 7 het hele jaar door veel uitstapjes op de planning en proberen we naar veel plekken te gaan, zodat wij veel te zien krijgen van de echte wereld om ons heen. Kortom; een jaar waarin we veel mogen zien, proeven en leren!