Inloggen Social Schools

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Deze MR heeft wettelijk geregelde rechten. Als MR geven we advies en hebben we in bepaalde zaken stemrecht over onderwerpen die te maken hebben met het beleid van de school. De zittingstermijn van de MR is drie jaar. De MR bestaat uit twee geledingen:

    • een vertegenwoordiging van de ouders;

    • een vertegenwoordiging van de leerkrachten.

We komen ongeveer één keer per maand bij elkaar om te vergaderen. Een gedeelte van deze vergadering is samen met de directie. We vergaderen dan over belangrijke schoolzaken zoals:

    • de besteding van het geld en het gebruik van de gebouwen;

    • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;

    • het kiezen van lesmethoden voor de diverse vakken;

    • het aannamebeleid van leerlingen op de school; 

    • procedures m.b.t. de benoeming van personeel.

De basisscholen van Venray vallen onder het bestuur van SPOVenray en hebben ook een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden alle bovenschoolse zaken besproken. De MR bestaat dit jaar uit de volgende personen:

Namens de ouders: Avan Abas, Klaudia Deczki en Zozas Abbas

Namens de leerkrachten: Marieke Oudenhoven (voorzitter), Susan van der Putten en Lindy Hordijk

Meer informatie kunt u altijd vragen bij de voorzitter van de MR. Dit is Marieke Oudenhoven, de leerkracht van groep 8. Indien u interesse heeft om een vergadering bij te wonen kunt u hiervoor ook contact opnemen met Marieke Oudenhoven (m.oudenhoven@spovenray.nl). De vergaderdata zijn te vinden in de Schoolkalender.