Inloggen Social Schools

Directie en Team

Onze school kent een managementteam bestaande uit:

De directeur - Hans Hebben
De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het totale onderwijs op school en onderhoudt de contacten met het bestuur SPOVenray en de medezeggenschapsraad.

De Adjunct Directeur - Sylvia de Nijs
De Adjunct Directeur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken op school. Zij is aanspreekpunt voor ouders en de oudervereniging.

De Intern leerlingbegeleider (IB'er) - Iris Rijvers
De IB'er is samen met de directeur verantwoordelijk voor het zorgbeleid. In deze onderhoudt zij contacten met de groepsleerkrachten als het gaat om leer- en/of gedragsproblemen bij kinderen. Zij onderhoudt tevens de contacten met ambulante begeleiders en de begeleidingsdienst.

 

Team De Krokodaris

Naam / Groep

Aanwezig op de Krokodaris

E-mailadres

Groep 1-2 A:

maandag-dinsdag-donderdag-vrijdagochtend: Tineke Aerts

woensdag: Cindy Schwachöfer

t.aerts@spovenray.nl       

c.schwachofer@spovenray.nl  

Groep 1-2 B

dinsdag-woensdag-donderdag: Susan van der Putten

maandag - vrijdagochtend: Cindy Schwachöfer

s.vanderputten@spovenray.nl  

c.schwachofer@spovenray.nl  

Groep 3:   

maandag t/m vrijdag: Monique Schillings

1x per 2 weken op maandag Susan van der Putten

m.schillings@spovenray.nl  

s.vanderputten@spovenray.nl  

Groep 4:   

maandag-dinsdag-woensdag-donderdagochtend, vrijdagochtend: Karin Broeren

donderdagmiddag: Sylke en gym door Loes

vrijdagmiddag: Marieke Oudenhoven

k.broeren@spovenray.nl 

m.oudenhoven@spovenray.nl  

Groep 5:   

maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag: Maike Arts

woensdag combinatiegroep 5-6: Emiel Viersma

maike.arts@spovenray.nl

e.viersma@spovenray.nl

Groep 6:   

maandag t/m vrijdag: Emiel Viersma

e.viersma@spovenray.nl

Groep 7:   

maandag-dinsdag-woensdag: Elke Eeuwes

donderdag en vrijdag: Sandra van der Horst

e.euwes@spovenray.nl

s.vanderhorst@spovenray.nl

Groep 8:   

maandag en donderdag: Marieke Oudenhoven

dinsdag,-woensdag-vrijdag: Lindy Hordijk

m.oudenhoven@spovenray.nl  

l.hordijk@spovenray.nl 

Nieuwkomersgroep 1: maandag t/m vrijdag: Bas de Keijzer

b.dekeijzer@spovenray.nl

Nieuwkomersgroep 2:

maandag t/m vrijdag: Floor Sanders

f.sanders@spovenray.nl

Onderwijsassistent:

Sylke Lommen

ondersteuning in de groepen 4 t/m 8

maandag-dinsdag-donderdag

s.lommen@spovenray.nl

Onderwijsassistent:

Anneke ten Broeke

ondersteuning bij NK1 en NK2

maandag-dinsdag en woensdag

a.tenbroeke@spovenray.nl 

Onderwijsassistent:

Dustie Giellen

ondersteuning bij groepen 1 t/m 3 en Spel aan huis

maandag t/m vrijdag

d.giellen@spovenray.nl 

Administratie:

Imke Reintjes

dinsdagochtend, dinsdagmiddag (even weken) en vrijdagochtend

i.reintjes@spovenray.nl

Conciërge: 

Willy van den Bekerom

maandagmiddag, dinsdagochtend, donderdagmiddag en vrijdag

w.vandenbekerom@spovenray.nl 

Directeur: Hans Hebben

dinsdag - vrijdag

h.hebben@spovenray.nl

Adjunct-directeur:

Sylvia de Nijs 

dinsdag, woensdag en donderdag

s.denijs@spovenray.nl

Intern Begeleider: Iris Rijvers

maandag, dinsdag en donderdag 

i.rijvers@spovenray.nl

Ouderconsulent:

Lia Juliana- woensdagochtend

l.juliana@spovenray.nl