Inloggen Social Schools

Directie en Team

Onze school kent een managementteam bestaande uit:

De directeur - Hans Hebben
De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het totale onderwijs op school en onderhoudt de contacten met het bestuur SPOVenray, de medezeggenschapsraad en de oudervereniging.

De Adjunct Directeur - Sylvia de Nijs
De Adjunct Directeur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken op school. Zij is aanspreekpunt voor ouders.

De Intern leerlingbegeleider (IB'er) - Iris Rijvers
De IB'er is samen met de directeur verantwoordelijk voor het zorgbeleid. In deze onderhoudt zij contacten met de groepsleerkrachten als het gaat om leer- en/of gedragsproblemen bij kinderen. Zij onderhoudt tevens de contacten met ambulante begeleiders en de begeleidingsdienst.

 

Team De Krokodaris
 

Naam / Groep

Aanwezig op de Krokodaris

E-mailadres

Groep 1-2 A:

maandag-dinsdag-donderdag-vrijdagochtend: Tineke Aerts

woensdag: Janneke Duijkers

t.aerts@spovenray.nl       

j.duijkers@spovenray.nl

Groep 1-2 B

maandag, dinsdag, donderdag: Susan van der Putten

woensdag, vrijdagochtend: Cindy Schwachöfer

s.vanderputten@spovenray.nl  

c.schwachofer@spovenray.nl  

Groep 3:   

maandag t/m vrijdag: Monique Schillings

m.schillings@spovenray.nl  

Groep 4:   

maandag, dinsdag, woensdag, donderdagochtend, vrijdagochtend): Karin Broeren

donderdagmiddag en vrijdagmiddag: Maike Arts

k.broeren@spovenray.nl 

maike.arts@spovenray.nl

Groep 5:   

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: Maike Arts

maike.arts@spovenray.n

Groep 6:   

maandag t/m vrijdag: Fleur Kunen

f.kunen@spovenray.nl

Groep 7:   

maandag, dinsdag woensdag: Elke Eeuwes

donderdag, vrijdag: Sandra van der Horst

e.euwes@spovenray.nl

s.vanderhorst@spovenray.nl

Groep 8:   

maandag, donderdag, vrijdag: Marieke Oudenhoven

dinsdag, woensdag: Lindy Hordijk

m.oudenhoven@spovenray.nl  

l.hordijk@spovenray.nl 

Nieuwkomersgroep:

maandag t/m vrijdag: Floor Sanders

ondersteuning:

woensdagochtend en vrijdag: Dustie Giellen

maandag, dinsdag, woensdag,donderdag: Sylke Lommen

f.sanders@spovenray.nl

d.giellen@spovenray.nl

s.lommen@spovenray.nl

Onderwijsassistent:

Anneke ten Broeke

maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdagochtend

a.tenbroeke@spovenray.nl 

Onderwijsassistent:

Dustie Giellen

dinsdagmiddag, woensdag, donderdagmiddag, vrijdag 

na schooltijd spel aan huis

d.giellen@spovenray.nl 

Administratie:

Imke Reintjes

dinsdagochtend, dinsdagmiddag (even weken) en vrijdagochtend

i.reintjes@spovenray.nl

Conciërge: 

Marie Claire Engels

maandagmiddag, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdag

m.engels@spovenray.nl 

Directeur: Hans Hebben

dinsdag - vrijdag

h.hebben@spovenray.nl

Adjunct-directeur:

Sylvia de Nijs 

dinsdag, woensdag en donderdag

s.denijs@spovenray.nl

Intern Begeleider: Iris Rijvers

maandag, dinsdag en donderdag 

i.rijvers@spovenray.nl

Ouderconsulent:

Lia Juliana- woensdagochtend

l.juliana@spovenray.nl