Inloggen Social Schools

Groep 6

Welkom op de pagina van groep 6!

Wie is de meester van groep 6?
Emiel Viersma staat elke dag voor de klas in groep 6.

Wat leren we in groep 6?
In groep 6 zijn de vakken rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen het belangrijkste. Bij rekenen maken we gebruik van de methode Getal & Ruimte Junior, voor spelling en taal gebruiken we de methode Staal en voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. 

Natuurlijk leren we ook andere dingen in groep 6. De kinderen leren ook over verkeer, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, handvaardigheid, tekenen, muziek, drama, programmeren en ICT! 

Wat is er nieuw in groep 6?
De kinderen krijgen in groep 6 voor het eerst Blits. Dit is een vak waar kinderen de studievaardigheden oefenen. Ze leren bijvoorbeeld tabellen en grafieken aflezen, samenvattingen maken en rekenen met schaal. 

In groep 6 krijgen de kinderen ook voor het eerst huiswerk mee. Ze krijgen het nieuws van de week. De kinderen kijken thuis naar het journaal en ze werken een onderwerp uit op een creatieve manier. Op deze manier proberen we de kinderen te leren over wat er in de wereld speelt. 

Daarnaast krijgen de kinderen in groep 6 voor het eerst het doel van de week. De kinderen leren hierbij zelf doelen op te stellen. In groep 6 krijgen ze hier nog begeleiding bij van de juf. De kinderen kunnen gericht de doelen oefenen die ze nog moeilijk vinden. 

Wil jij graag extra leren? Oefenen kan op de volgende sites: