Inloggen Social Schools

Oudervereniging

Lia Juliana Voorzitter / Penningmeester / Secretaris
Asmaa Darkaoui Commissie lid
Siham Hammouti   Commissie lid
Shadya Ismail Commissie lid
Djamilla Juliana       Commissie lid
Dorothy Joosten Commissie lid
Hanan Mekran Commissie lid

 

De oudervereniging behartigt de belangen van de ouders en hun kinderen binnen de school door meningen en signalen van ouders kenbaar en bespreekbaar te maken.

De rechten en plichten zijn statutair vastgelegd bij de notaris.De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Taken van de OV

Samen met iemand van het team organiseert de OV in commissievorm onderstaande activiteiten  voor de kinderen van de Krokodaris:

 • De Sinterklaasviering
 • Kerst-Winterfeest
 • De carnavalsviering
 • Koningsdag
 • Het schoolreisje
 • Suikerfeest/Bazaar
 • De wandelvierdaagse
 • Traktatiepot (snoep pot voor jarigen)
 • Verkeersveiligheid (wij zijn aangesloten bij VVN Nederland), verkeerouder is Lia Juliana)
 • Coördineren overblijven
 • Coördineren luizencontrole
 • Klassenouders

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Op school komen activiteiten voor waarvoor wij geen bijdrage van het Rijk ontvangen. Hierbij valt o.a. te denken aan Sinterklaas, schoolreisjes, carnaval, kamp groep 8, afscheid van het schooljaar etc. Dit zijn belangrijke zaken, die mede bepalend zijn voor een gezellige sfeer op school. Hiervoor vragen wij jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Heeft u onvoldoende financiële middelen om deze bijdrage te betalen? Dan kunt u dit kenbaar maken bij de voorzitter van de OV.

De OV vergadert 6 x per jaar. Vanuit school is Sylvia de Nijs hierbij aanwezig. De vergaderingen van de OV zijn openbaar. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen en met evenveel recht van spreken zijn of haar zegje doen. De data van deze vergaderingen kunt u terug vinden in de schoolkalender.