Inloggen Social Schools

Oudervereniging

Lia Juliana  Voorzitter / Penningmeester / Secretaris
Djamilla Juliana  Commissie lid
Avin Abbas  Commissie lid
Salwa Othman  Commissie lid
Siham Lbethioui  Commissie lid
Shaida Ismail  Commissie lid
Vida Subadar Commissie lid
Fatima Mohammad  Commissie lid

 

Op school hebben wij een actieve oudervereniging. Zij organiseren veel activiteiten en vieringen op school. Dit doen zij in samenwerking met leerkrachten. De ouder van de OV ondersteunt de leerkracht bij het organiseren van activiteiten en uitstapjes in de klas. De OV ouder kan contact opnemen met u als ouder wanneer er hulp nodig is van ouders bij een uitstapje of activiteit. 

Voor een goede vertegenwoordiging van alle groepen is het belangrijk dat uit iedere groep een ouder deelneemt aan de oudervereniging. De OV vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Aan deze vergadering neemt ook de adjunct-directeur van de school deel.

De rechten en plichten van de OV zijn statutair vastgelegd bij de notaris. De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Taken van de OV

Samen met iemand van het team organiseert de OV in commissievorm onderstaande activiteiten  voor de kinderen van de Krokodaris:

  • De Sinterklaasviering
  • Kerst-Winterfeest
  • De carnavalsviering
  • Koningsdag
  • Het schoolreisje
  • Suikerfeest/Bazaar
  • De wandelvierdaagse
  • Coördineren luizencontrole

Vrijwillige ouderbijdrage

Op school komen activiteiten voor waarvoor wij geen bijdrage van het Rijk ontvangen. Hierbij valt o.a. te denken aan Sinterklaas, schoolreisjes, carnaval, kamp groep 8, afscheid van het schooljaar etc. Dit zijn belangrijke zaken, die mede bepalend zijn voor een gezellige sfeer op school. Hiervoor vragen wij jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Heeft u onvoldoende financiële middelen om deze bijdrage te betalen? Dan kunt u dit kenbaar maken bij de voorzitter van de OV.

De OV vergadert 6 x per jaar. Vanuit school is Sylvia de Nijs hierbij aanwezig. De vergaderingen van de OV zijn openbaar. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen en met evenveel recht van spreken zijn of haar zegje doen. De data van deze vergaderingen kunt u terug vinden in de schoolkalender.